Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2003 από τον Κ. Βολάγκα, εκπαιδευτικό πολιτικό μηχανικό. Ο ιδρυτής της όμως διαθέτει εμπειρία από το 1989.

Η εταιρεία βρίσκεται στον χώρο της θέρμανσης και του κλιματισμού, έχοντας πετύχει ήδη μια αξιόλογη πορεία. Εισάγουμε και αντιπροσωπεύουμε διάφορους Ευρωπαικούς και μη, γνωστούς οίκους από τον χώρο της θέρμανσης και του κλιματισμού.

Η Βολάγκας και Σια ΟΕ παρέχει τα προιόντα της για  χονδρική ή λιανική σε όλη την Ελλάδα. Μέσα στα πλαίσια ανάπτυξης της, ενδιαφέρεται για συνεργασία με επιχειρήσεις της Ελλάδας και του Εξωτερικού.