Όροι Συνεργασίας

Όροι Συνεργασίας

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο.

 • * Οι τιμές επιβαρύνονται με τον προβλεπόμενο ΦΠΑ.
 • * Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών χωρίς προειδοποίηση, γι’ αυτό παρακαλούμε επιβεβαιώστε τις τιμές και τις εκπτώσεις σας πριν την παραγγελίας σας.
 • * Οι παραγγελίες κάτω των 250,00€ προ Φ.Π.Α. παραδίδονται από την εταιρεία την ημερομηνία που διευκολύνει το δρομολόγιο της εταιρείας. Σε άλλη περίπτωση ο πελάτης μπορεί να παραλάβει ο ίδιος την παραγγελία του από τις αποθήκες τις εταιρείας ή να αποσταλεί με courier με χρέωση παραλήπτη.
 • * Οι πελάτες της επαρχίας εξυπηρετούνται μέσω πρακτορείου μεταφορών της προτίμησής τους και με δική τους χρέωση.
 • * Τυχόν ζημία ή απώλεια εμπορευμάτων κατά την μεταφορά, είναι απαιτητή από το μεταφορέα και όχι από την εταιρεία.
 • * Τα εμπορεύματα μεταφέρονται για λογαριασμό και με ευθύνη του πελάτη.
 • * Επιστροφές ειδικών παραγγελιών δεν γίνονται αποδεκτές σε καμία περίπτωση.
 • * Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο με προηγούμενη συνεννόηση και έγκριση της εταιρείας και εφ’ όσον τα εμπορεύματα είναι στις συσκευασίες παράδοσής τους. Σε περίπτωση αποδοχής της εταιρείας επιστροφής μη ελαττωματικών προϊόντων θα χρεώνονται διαχειριστικά έξοδα, πλέον των μεταφορικών.
 • * Επιστροφές γίνονται δεκτές εντός 30 ημερών από την τιμολόγησή τους και πάντα με δελτίο επιστροφής. Τα έξοδα μεταφοράς σε αυτή την περίπτωση βαρύνουν τον πελάτη.
 • * Τα τιμολόγια εξοφλούνται μόνο με απόδειξη που εκδίδεται από την εταιρεία και μέχρι την τελική εξόφλησή τους τα εμπορεύματα παραμένουν στην κυριότητα της εταιρείας.
 • * Τα εμπορεύματα που προμηθεύουμε, καλύπτονται από την ειδική νομοθεσία που ισχύει στην Ε.Ε για το συγκεκριμένο προϊόν και φέρουν την ειδική σήμανση CE. Υπόκεινται δε σε συνεχείς βελτιώσεις και ανασχεδιασμό με σκοπό την βελτιστοποίησή τους. Είναι αναμενόμενο ότι τα χαρακτηριστικά τους μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
 • * Για οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και του πελάτη, θεωρείται ότι η παραγγελία πραγματοποιήθηκε και έγινε αποδεκτή, στην έδρα της εταιρείας. Ως εκ τούτου για την επίλυση της διαφοράς, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.
 • * Διατηρούμε το δικαίωμα να καθυστερήσουμε ή και να ακυρώσουμε οποιαδήποτε τρέχουσα παραγγελία σε περίπτωσή μη πληρώσεως των συμφωνηθέντων όρων.
 • * Η συνεργασία με την εταιρεία μας και η πραγματοποίηση παραγγελιών σημαίνει την πλήρη αποδοχή των ανωτέρω όρων συνεργασίας