Σχετικά με Εμάς

Σχετικά με Εμάς

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2003 από τον Κ. Βολάγκα, εκπαιδευτικό πολιτικό μηχανικό. Ο ιδρυτής της όμως διαθέτει εμπειρία από το 1989.

Η εταιρεία βρίσκεται στον χώρο της θέρμανσης και του κλιματισμού, έχοντας πετύχει ήδη μια αξιόλογη πορεία. Εισάγουμε και αντιπροσωπεύουμε διάφορους Ευρωπαικούς και μη, γνωστούς οίκους από τον χώρο της θέρμανσης και του κλιματισμού.

Η Βολάγκας και Σια ΟΕ παρέχει τα προιόντα της για χονδρική ή λιανική σε όλη την Ελλάδα. Μέσα στα πλαίσια ανάπτυξης της, ενδιαφέρεται για συνεργασία με επιχειρήσεις της Ελλάδας και του Εξωτερικού.


The company was founded in 2003 by Mr. K. Volaga, instructional civil engineer. However, its founder is experienced from 1989.

The company is in the field of heating and air conditioning, already succeeding in its valuable course. The company imports and represents various european and non-european well known companies which are in the field of heating and air conditioning.

The company Volagas & Co. provides the products in wholesale and retail in the whole of Greece. Throughout our development, we are interested in cooperation with companies in Greece and abroad.